Handlekurv
0 varer i handlevognen totalt: 0,00 NOK
Det er ingen produkt i din handlevogn

Hjem ReservedelerNitrobiler -bensin (HSP)Tilbehør Nitrobiler! Model Technics BigBang Fuel 10% Olje og 20% Nitro | 4 Liter

Model Technics BigBang Fuel 10% Olje og 20% Nitro | 4 Liter
Model Technics BigBang Fuel 10% Olje og 20% Nitro | 4 Liter
Model Technics BigBang Fuel 10% Olje og 20% Nitro | 4 Liter
Model Technics BigBang Fuel 10% Olje og 20% Nitro | 4 Liter
NB! 4litere leveres kun lokalt fra lageret. VIKTIG INFO: Det er 18års aldersgrense for kjøp av fuel. Signert erklæring med legitimasjon MÅ sendes inn til oss FØR ordren sendes ut fra vårt lager.


På lager
699,00 NOK

Del produktet på

  • Produktinformasjon
  • AnmeldelserVIKTIG INFO:
Det er 18års aldersgrense for kjøp av fuel.

Signert erklæring med legitimasjon MÅ sendes inn til oss FØR ordren sendes ut fra vårt lager
(Se bunn av produktbeskrivelsen for hva du må gjøre FØR vi sender ut fuel)


NB: Bilde du ser her er kun Illustrasjonsbilde
Kannen kommer med barnesikret kork og faresymboler iht. produktbeskrivelsen.


4 liter med BigBang Fuel 10% Olje 20% Nitro og 70% Methanol


ADVARSEL - DIVERSE VIKTIG INFORMASJON VED KJØP AV FUEL.

R11 Meget brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging
R36/38 Irriterer øynene og huden

S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.
S7 Emballasjen skal holdes tett lukket.
S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig

 


 FØR fuel kan sendes ut til deg så må du følge punkt 1 og 2 

1. Datablad for Fuel - Klikk her for å lese

2. Erklæring: Skriv ut - fyll inn informasjon - legg på ID - signer -> sendes så til (post@rcbutikken.no) FØR fuel sendes ut fra vårt lager - Klikk her
 

Ingen tilsvarende produkt
Skriv en produktanmeldelse

mastercart elretur faktura konto kvaliposten